FANDOM


Основні напрямки наукового дослідження

*  З вересня 2016 року здійснюється робота над кафедральною науковою темою «Проблеми захисту інформаційного простору та національної інформаційної безпеки»

* Кафедральна наукова тема «Інформація і комунікація у сучасному світі» (Державна реєстрація № 01124001779) - 2012-2014 рр.

* Держбюджетна тема «Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України» (Державна реєстрація № 0113U002221) - 2013-2015 рр.

* Індивідуальна наукова тема д.політ.н., проф. Митко А.М. – «Політико-системний вимір інформаційної демократії» (номер держреєстрації 0112U006512) -2012-2014 рр.

* Індивідуальна наукова тема к.філол.н., доц. Карпчук Н.П. – «Комунікаційна політика країн Європейського Союзу як чинник європейської інтеграції» (номер держреєстрації 0112U006817) - 2013-2015 рр.

* Індивідуальна наукова тема асп. Найдич М.А. – «Вектори державної молодіжної політики країн Європейського Союзу та України: порівняльний аналіз» (номер держреєстрації 0112U005564) - 2013-2015 рр.

У 2016 році кафедрою проведено науково-практичну Інтернет-конференцію присвячену питанню вивчення досвіду європейських країн у сфері інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності місцевих органів влади. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 травня 2016 р. «Імплементація в Україні європейського досвіду інформаційно-комунікаційного забезпечення органів місцевої влади та самоврядування». 

З серпня 2016 року кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу Східноєвропейського  національного університету імені Лесі Українки (м.Луцьк) та Українська соціальна академія (м.Київ) реалізують спільний проект - Міжнародну сертифіковану навчальну програму "ШКОЛА ІННОВАЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА".

 Метою проекту є підготовка кваліфікованих, всесторонньо розвинутих фахів з питань економіки, політики, соціальної та культурної сфери, виховання патріотично налаштованої та духовно багатої нації; налагодження співпраці українських та закордонних фахів з актуальних питань; надання допомоги фахівцям у вигляді підвищення кваліфікації.

Уся нова інформація про проект на сторінці у Facebook https://www.facebook.com/SchoolOfInnovationAndSocialEnterprise/?ref=aymt_homepage_panel.

Кафедрою налагоджено тісну співпрацю з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича. Колектив кафедри співпрацює також з факультетом міжнародних відносин та філософським факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом прикладної математики та фундаментальних наук та  Інститутом гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», кафедрою політології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кафедрою міжнародної інформації Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету.

Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу співпрацює з колективами навчальних закладів і наукових установ інших країн, зокрема, з факультетом міжнародних відносин Університету імені Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Республіка Польща), Державною вищою професійною школою (м. Холм, Республіка Польща), Вищою школою управління (м. Лодзь, Республіка Польща), Вищою школою державного управління (м. Холм, Республіка Польща), Брестським державним університетом імені О.С. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь), Університетом Миколая Коперніка (Польща, м.Торінь). Тісні звзяки підтримуються з Інститутом соціології Університету в Жешові (Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Панель навігації

Головна сторінка

Про кафедру

Наукова діяльність

Склад кафедри

Абітурієнтам

Дисципліни